(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dzień Edukacji Narodowej 2018

W piątek 12 października 2018 roku odbyła się w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość zgromadziła nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przedstawicieli rodziców oraz uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Święto stało się okazją dla wyrażenia wdzięczności nauczycielom za podejmowany wysiłek nauczania i wychowania oraz pracownikom administracji i obsługi za pracę na rzecz społeczności szkolnej. Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez nauczycieli oraz uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Oto relacja fotograficzna z tego wydarzenia …

Blog Attachment
Facebook