(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowy dzień wolny

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustalonym w roku szkolnym 2021/2022. Dodatkowy dzień wolny jest ustalony ze względu na przypadający drugi dzień Prawosławnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Kolejne dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone w roku szkolnym 2021/2022 to dni egzaminu maturalnego: 4, 5, 6 oraz 9 maja 2022 r. Ostatnim dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 będzie piątek 17 czerwca 2022 roku.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Blog Attachment
Facebook