(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowy dzień wolny

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przypomina, że poniedziałek 2 listopada 2020 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia nie będą prowadzone zajęcia na odległość. Kolejne dni wolne ustalone w roku szkolnym 2020/2021 to 21 oraz 22 grudnia 2020 r. – poniedziałek, wtorek przed zimową przerwą świąteczną rozpoczynającą się 23 grudnia 2020 roku.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Facebook