(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowe dni wolne – zmiana terminów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego następuje zmiana terminu dodatkowych dni wolnych. Dodatkowymi dniami wolnymi ustalonymi na czas organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego będą 8, 9, 10 czerwca 2020 roku. Z tej racji w dniach 4, 5, 6 maja 2020 roku odbywać się będzie kształcenie na odległość według dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych.
Przypomina się jednocześnie, że dodatkowym dniem wolnym ustalonym w roku szkolnym 2019/2020 jest również piątek 12 czerwca 2020 roku po Bożym Ciele przypadającym w czwartek 11 czerwca 2020 roku, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook