(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje o ustalonych dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2020/2021. Dodatkowe dni wolne zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

Wykaz dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym  2020/2021

  • 2 listopada 2020 r.
  • 21, 22 grudnia 2020 r. – poniedziałek, wtorek przed feriami świątecznymi;
  • 7, 8 stycznia 2021 r. – pierwszy i drugi dzień Prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia;
  • 4, 5, 6, 7 maja 2021 r. – dni egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych;
  • 4 czerwca 2021 roku – piątek przypadający po Bożym Ciele.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Facebook