(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowe dni wolne – maj 2024 r.

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje o ustalonych w miesiącu maju 2024 roku dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich:

  • 2 maja 2024 r.  – dodatkowy dzień wolny między dniami ustawowo wolnymi od pracy;
  • 6 maja 2024 r. – drugi dzień Prawosławnych Świąt Zmartwychwstania;
  • 7, 8, 9, 10, 13 maja 2024 r. – dni egzaminu maturalnego;
  • 31 maja 2024 r. – piątek po Święcie Bożego Ciała.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w miesiącu maju 2024 roku po przerwie związanej z dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz ustalonymi dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych rozpocznie się we wtorek 14 maja 2024 r. według planu zajęć lekcyjnych obowiązującego od 29 kwietnia 2024 roku.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook