(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowe dni wolne – maj 2023 r.

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że dni 2 maja, 4 maja, 5 maja, 8 maja oraz 9 maja 2023 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich. Zajęcia dydaktyczne w miesiącu maju 2023 roku rozpoczną się we środę 10 maja 2023 r. według nowego planu zajęć lekcyjnych. Dodatkowe dni wolne w miesiącu maju zostały ustalone ze względu na prowadzony egzamin maturalny oraz potrzeby organizacyjne szkoły.

Kolejnym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 będzie piątek 9 czerwca 2023 roku.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook