(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 zostały ustalone następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • poniedziałek 31 października 2022 r.
  • środa 2 listopada 2022 r.
  • piątek 25 listopada 2022 r.
  • poniedziałek 17 kwietnia 2023 r. – drugi dzień Prawosławnej Wielkanocy.
  • wtorek 2 maja 2023 r.
  • 4, 5, 8, 9 maja 2023 r. – dni egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych;
  • 9 czerwca 2023 roku – piątek przypadający po Święcie Bożego Ciała.

Dyrektor Szkoły 
Leszek Kochanowski

Facebook