(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że dni 4, 5, 6 oraz 9 maja 2022 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ustalonymi ze względu na przeprowadzaną część obowiązkową egzaminu maturalnego. Ostatnim dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustalonym w roku szkolnym 2021/2022 będzie piątek 17 czerwca 2022 roku.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Facebook