(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przypomina o zbliżających się terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowe dni wolne:

  • czwartek 29 kwietnia 2021 r.;
  • piątek 30 kwietnia 2021 r.;
  • wtorek – piątek 4, 5, 6, 7 maja 2021 r. – dni egzaminu maturalnego;
  • piątek 4 czerwca 2021 r.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook