(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022

System elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych

.

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

.

XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - graficzny materiał informacyjny

.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych - materiał graficzny

.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021/2022 - informacje szczegółowe

.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

.

Facebook