(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rekrutacja do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na rok szkolny 2023/2024

System elektronicznej rekrutacji

.

Informator ósmoklasisty

.

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 2023/2024

.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2023/2024 - informacje szczegółowe

.

Facebook