(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rada pedagogiczna

XIV Liceum Ogólnokształcące

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku liczył w roku szkolnym 2016/2017 – dwudziestym roku działalności XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, 107 pracowników. Kadrę dydaktyczną stanowiło 80 nauczycieli różnych specjalności. Znakomita większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Charakterystyczną dla XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku jest grupa nauczycieli funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji prowadzących zajęcia dodatkowe w klasach „służby granicznej”, „służby w Policji” oraz „bezpieczeństwa narodowego”.
Facebook