(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Nauczyciele zajęć dodatkowych

  • asp. szt. Wojciech Burzyński – nauczyciel przedmiotu służba w Policji
  • mł. insp. w st. spoc. Joanna Deoniziak - nauczyciel przedmiotu służba w Policji
  • kpt. rez. SG Mirosław Ryszard Laskowski – nauczyciel przedmiotu służba graniczna oraz bezpieczeństwo narodowe
  • asp. szt. Jarosław Pietnicki – nauczyciel przedmiotu służba w Policji
  • lic. Andrzej Siemieniuk - nauczyciel przedmiotu ratownictwo medyczne
Facebook