(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze zostaną zorganizowane ostatnie w bieżącym roku szkolnym zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Zebrania odbędą się w następujących terminach:

  • 24 maja 2023 r. (środa) godz. 16.30 – zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych;
  • 25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 16.30 – zebrania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich.

Zebrania są planowane w formie spotkań rodziców z wychowawcami klas oraz w formie konsultacji prowadzonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych. Przydział sal na spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w załączonym dokumencie:

Zebrania z rodzicami – maj 2023 r.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc postojowych przed siedzibą szkoły prosi się uczestników zebrań o pozostawianie środków transportu poza terenem szkoły, a przede wszystkim o powstrzymanie się od parkowania aut na szkolnych trawnikach. 

Blog Attachment
Facebook