(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Skrócenie zajęć lekcyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od dnia 11 czerwca 2019 roku ze względu trwające upały ulegną skróceniu do 30 minut zajęcia lekcyjne rozpoczynające się od 5 godziny lekcyjnej. Skróceniu do 5 minut ulegną również przerwy międzylekcyjne.

Dyrektor
Leszek Kochanowski

Harmonogram zajęć lekcyjnych po wprowadzonej zmianie:

1 . 8.00 – 8.45 (przerwa 10 minut)

2. 8.55 – 9.40 (przerwa 10 minut)

3. 9.50 – 10.35 (przerwa 10 minut)

4. 10.45 – 11.30 (przerwa 20 minut)

5. 11.50 – 12.20 (przerwa 5 minut)

6. 12.25 – 12.55 (przerwa 5 minut)

7. 13.00 – 13.30 (przerwa 5 minut)

8. 13.35 – 14.05 (przerwa 5 minut)

9. 14.10 – 14.40 (przerwa 5 minut)

10. 14.45 – 15.15 (przerwa 5 minut)

11. 15.20 – 15.50 (Koniec zajęć)

Blog Attachment
Facebook