(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Skrócenie czasu trwania zajęć edukacyjnych

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że zajęcia edukacyjne realizowane w piątek 31 marca 2023 roku zostaną skrócone do 30 minut, przerwy międzylekcyjne do 5 minut (z wyłączeniem długiej przerwy obiadowej, która będzie trwała 15 minut).

Harmonogram zajęć lekcyjnych realizowanych w piątek 31 marca 2023 roku będzie przedstawiał się następująco:

  1. 8.00 – 8.30;
  2. 8.35 – 9.05;
  3. 9.10 – 9.40;
  4. 9.45 – 10.15;
  5. 10.20 – 10.50;
  6. 10.55 – 11.25; (długa przerwa 15 minut)
  7. 11.40 – 12.10;
  8. 12.15 – 12.45;
Facebook