(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Rozpoczęcie procesu rekrutacji do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

W poniedziałek 13 maja 2024 roku rozpoczyna się proces rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Z wyłączeniem oddziału przygotowania wojskowego pierwszy etap rekrutacji będzie trwał do dnia 18 czerwca 2024 roku do godz. 15.00 i będzie polegał na złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego wniosek o przyjęcie należy złożyć w terminie od 13 maja 2024 roku do 29 maja 2024 roku. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku proponuje ofertę nauki w oddziałach znanych z dotychczasowej działalności szkoły, takich jak oddziały służby granicznej, służby w Policji oraz ratownictwa medycznego. Nową ofertą edukacyjną przygotowaną przez XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku jest oddział przygotowania wojskowego. Szczegółowe informacje o terminach rekrutacji oraz proponowanych oddziałach klas pierwszych są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w głównym menu w zakładce Rekrutacja 2024/2025. W załączeniu folder rekrutacyjny z zamieszczonymi informacjami dotyczącymi oferty edukacyjnej szkoły, kryteriów oraz terminów rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Facebook