(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Powrót do nauczania stacjonarnego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że od poniedziałku 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie powracają do nauczania stacjonarnego.

Powrót do nauczania stacjonarnego staje się możliwy dzięki zakończeniu w dniu 30 maja 2021 roku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prowadzone stacjonarnie zajęcia dydaktyczne będą organizowane według obowiązującego dotychczas planu zajęć lekcyjnych.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook