(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Organizacja pracy szkoły w dniach 8 – 12 kwietnia 2019 roku

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w związku z rozpoczętą akcją protestacyjną nauczycieli w dniach 8 – 9 kwietnia 2019 roku Szkoła organizuje uczniom zajęcia opiekuńcze w ramach dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych. Dni 10 – 12 kwietnia 2019 roku są dodatkowymi dniami wolnymi dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w związku z organizowanym w tym terminie egzaminem gimnazjalnym.

Dyrektor

Leszek Kochanowski

Facebook