(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Organizacja pracy szkoły w dniach 24 – 26 kwietnia 2019 roku

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w związku z przewidywaną kontynuacją akcji protestacyjnej nauczycieli Szkoła organizuje w dniach 24 – 26 kwietnia 2019 r. zajęcia opiekuńcze w ramach dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych.

Dyrektor

Leszek Kochanowski

Facebook