(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Organizacja pracy szkoły w dniach 15 – 23 kwietnia 2019 roku

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że w związku z przewidywaną kontynuacją akcji protestacyjnej nauczycieli Szkoła organizuje w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. zajęcia opiekuńcze w ramach dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych. W dniach 18 – 23 kwietnia 2019 roku będzie trwała przewidziana przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego wiosenna przerwa świąteczna.

Dyrektor

Leszek Kochanowski

Facebook