(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Informacja w sprawie odbioru świadectw dojrzałości

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje,  że wydawanie świadectw dojrzałości rozpocznie się w dniu 4 lipca 2019 roku o godzinie 10.00. Świadectwa przekazywać będą w wyznaczonych salach lekcyjnych wychowawcy klas w godzinach 10.00 – 15.00. Od dnia 5 lipca 2019 r. odbiór świadectw będzie możliwy w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu, tzn. 7.30-15.30. Osoby zgłaszające się po odbiór świadectwa dojrzałości będą proszone o okazanie dokumentu tożsamości.

Dyrektor

Leszek Kochanowski

Facebook