(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Informacje dla uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Stopień wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego zostanie przeprowadzony w dniu 13 kwietnia 2021 r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, przy ul. Upalnej 26. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10.00. Uczestnicy konkursu są proszeni o przybycie o godzinie 9:40.

Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły do której uczęszcza oraz przez rodzica/opiekuna prawnego, legitymację szkolną i długopis z czarnym lub niebieskim wkładem.

Informacje dotyczące wglądu do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.

Aleksandra Kiszkiel – Silwanow
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego

Facebook