(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

WYNAJMY BOISK

Grafik wynajmów boiska do piłki nożnej

ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, ul. Upalna 26.