(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zebrania z rodzicami uczniów – listopad 2023 r.

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że we wtorek 21 listopada 2023 roku o godzinie 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich oraz czwartych. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się w innym terminie i zostaną połączone z organizowaną uroczystością ślubowania. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane w osobnym komunikacie.

Organizowane zebrania z rodzicami uczniów mają na celu stworzenie możliwości wymiany informacji między nauczycielami i rodzicami uczniów w połowie pierwszego okresu bieżącego roku szkolnego. Kolejne zebrania zostaną zorganizowane po zakończonej klasyfikacji śródrocznej.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Przydział sal na spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w załączonym dokumencie:

ZEBRANIA Z RODZICAMI 21 LISTOPADA 2023 r.

 

Blog Attachment
Facebook