(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Wielkanoc 2024

Wiernym Kościoła Prawosławnego, w szczególności Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom Uczniów oraz Uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

Chrystus zmartwychwstał!

Facebook