(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Uroczystość zakończenia nauki

W dniu 30 kwietnia 2021 roku uczniowie klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyli naukę. Uroczystość przekazania świadectw odbyła się z zachowaniem koniecznych środków ostrożności. Mimo trudności związanych z trwającą epidemią podczas spotkań uczniów z wychowawcami klas nie zabrakło wzruszeń oraz podziękowań, także tych kierowanych za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do wszystkich nauczycieli.

Absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym, którego zdawanie rozpoczną już za kilka dni.

Facebook