(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Społeczność XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku świętowała w dniu 10 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej. Podczas zorganizowanego z tej okazji apelu dyrektor szkoły pan Leszek Kochanowski złożył wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia satysfakcji z podejmowanego wysiłku na rzecz nauczania i wychowania oraz pomyślności w życiu osobistym. Życzenia oraz słowa wdzięczności zostały przekazane również przez przedstawiciela rodziców uczniów oraz samych uczniów. Uroczystość stała się okazją dla wręczenia dużej liczbie nauczycieli oraz pracowników szkoły okolicznościowych nagród dyrektora szkoły oraz stypendiów motywacyjnych przekazanych uczniom za wysokie wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Podczas uroczystości nie zabrakło pokazów artystycznych przygotowanych przez utalentowanych uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Oto relacja fotograficzna z uroczystości…

Facebook