(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Terminy rekrutacji do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

W dniu 25 stycznia 2022 roku zostało opublikowane Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim. Zgodnie z treścią opublikowanego dokumentu proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w dniu 16 maja 2022 roku, a jego pierwszy etap polegający na złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej będzie trwał do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15.00.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadziło XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. W ofercie edukacyjnej szkoły znajdą się cieszące się zainteresowaniem absolwentów szkół podstawowych klasy służby granicznej, służby w Policji, bezpieczeństwa narodowego oraz ratownictwa medycznego. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego oraz kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji będą systematycznie publikowane w aktualnościach strony internetowej szkoły. Zagadnienia związane z procesem naboru do klas pierwszych będą zamieszczane także w zakładce Rekrutacja. Kandydatów do szkoły oraz ich Rodziców zapraszamy do stałego śledzenia informacji. Najbliższe już w kolejnym tygodniu.

Szczegółowy kalendarz rekrutacji w załączniku do Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty:

zalacznik-nr-1_2022-23_4lo-5t-bs1 (1)

Blog Attachment
Facebook