(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Terminy rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Terminy postępowania rekrutacyjnego w załączonym dokumencie.

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022

Blog Attachment
Facebook