(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Odbiór świadectw dojrzałości

Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku rozpocznie się w piątek 7 lipca 2023 roku od godziny 10.00. Dystrybucję świadectw będą prowadzili w dniu 7 lipca 2023 roku w godzinach 10.00 – 13.00 wychowawcy klas w następujących salach lekcyjnych:

  • Klasa 4a – sala 109;
  • Klasa  4b oraz 4c – sala 107;
  • Klasa 4d – sala 108;
  • Klasa 4e – sekretariat;

Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 7 lipca 2023 roku po godzinie 13.00 będzie możliwy w sekretariacie szkoły do godziny 15.30. W kolejnych dniach wydawanie świadectw dojrzałości odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.

Odbiór świadectwa dojrzałości będzie możliwy po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook