(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Udział w spotkaniu poświęconemu tematyce handlu ludźmi

W związku z realizacją zadań prewencyjnych  w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi” koordynowanego przez Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wzięli udział w spotkaniu poświęconemu tematyce handlu ludźmi. Spotkanie było zorganizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Pani Marta Gawieńczyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przybliżyła zagadnienie handlu ludźmi. Następnie odbył się pokaz filmu „Uprowadzona”.

 

Facebook