(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Konsultacje dla rodziców uczniów

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że we środę 24 listopada 2021 r. w godzinach 16.00 – 18.00 zostaną przeprowadzone konsultacje dla rodziców uczniów. Konsultacji będą udzielali wychowawcy klas oraz nauczyciele wybranych zajęć edukacyjnych w wyznaczonych salach lekcyjnych. Konsultacje zostaną poprzedzone spotkaniami wychowawców klas z rodzicami uczniów, które zostaną przeprowadzone w formie zdalnej we wtorek 23 listopada 2021 r. o godzinie 17.00.

Przyjęte rozwiązania mają na celu umożliwienie bezpośredniego kontaktu rodziców uczniów z nauczycielami zajęć edukacyjnych w trakcie trwania roku szkolnego bez konieczności gromadzenia dużej ilości osób w tym samym miejscu i czasie. Jednocześnie przypomina się, że obecność na terenie szkoły winna odbywać się z zachowaniem obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym przede wszystkim przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu między osobami w trakcie prowadzonych spotkań.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook