(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

W dniu 8 lipca 2022 roku rozpoczął się kolejny etap postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 polegający na dostarczeniu do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Etap ten będzie trwał do 13 lipca 2022 roku do godziny 15.00.

Terminy etapu głównego rekrutacji w załączonym materiale graficznym:

 

Facebook