(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Harmonogram uroczystości zakończenia nauki przez uczniów klas trzecich

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że uroczystość zakończenia nauki przez uczniów klas trzecich odbędzie się w piątek 30 kwietnia 2021 roku. Uroczystość zostanie przeprowadzona w formie spotkań uczniów z wychowawcami klas. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego spotkania odbędą się w grupach dzielonych według kryterium pierwszej i drugiej połowy listy uczniów w dzienniku zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram zakończenia nauki uczniów klas trzecich

Blog Attachment
Facebook