(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Powrót do prowadzenia zajęć

Powrót do prowadzenia zajęć lekcyjnych po przerwie powodowanej egzaminami maturalnymi będzie miał miejsce we wtorek 14 maja br. Zajęcia lekcyjne będą realizowane według aktualnego planu lekcji wprowadzonego po zakończeniu nauki przez uczniów klas czwartych. Praca szkoły w ostatnich tygodniach roku szkolnego będzie prowadzona w oparciu o następujący harmonogram:

  • 17 maja br. – termin ustalenia rocznych ocen przewidywanych z zajęć edukacyjnych;
  • 14 czerwca br. – termin ustalenia ocen rocznych z zajęć edukacyjnych;
  • 17 czerwca br. – klasyfikacja uczniów klas pierwszych, drugi i trzecich;
  • 21 czerwca br. – zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024.

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych będzie piątek 31 maja 2024 roku, tj. dzień przypadający po  Święcie Bożego Ciała.

Dyrektor Szkoły
Leszek Kochanowski

Facebook