(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Nielegalna migracja w Polsce

     18 stycznia 2018 roku, na zaproszenie szkoły, przybył Pan ppłk SG Jacek Dederko, Naczelnik Wydziału – Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, który zapoznał uczniów klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO z procedurą migracyjną w Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Jednocześnie omówił ogólną strukturę wydziału, zadania i uprawnienia funkcjonariuszy SG, warunki pobytu cudzoziemców w Ośrodku, a także przedstawił statystykę migracji cudzoziemców przez terytorium Polski w latach 2015 – 2017. Swoje wystąpienie Pan Pułkownik urozmaicił slajdami – obrazami z życia codziennego cudzoziemców przebywających w Białymstoku oraz w innych strzeżonych ośrodkach na terenie RP.

Facebook