(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Egzamin gimnazjalny 2019

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku informuje, że egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku. Egzamin rozpoczyna się każdego dnia o godzinie 9.00. Egzamin zostanie przeprowadzony w sali gimnastycznej szkoły, z wyjątkiem grupy uczniów dla których przewidziano dostosowanie warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu. Uczniowie są proszeni o przybycie do szkoły każdego dnia o godzinie 8.15 celem wypełnienia procedur wstępnych, w tym losowania miejsca przy którym będzie zdawany egzamin. 

Dyrektor

Leszek Kochanowski

Facebook