(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Obiady szkolne – październik 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów

 XIV Liceum Ogólnokształcącego im Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku

do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Koszt jednego posiłku ucznia (zupa + drugie danie + kompot) wynosi  5.50 zł.

Obiady w stołówce szkolnej są wydawane od poniedziałku do piątku
w godz. 1125 – 1145

w godz. 1230 – 1235

Opłata za obiady na miesiąc PAŹDZIERNIK 2022 r. wynosi 104,50 zł.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 WRZEŚNIA 2022 r.:

–  na rachunek w banku PEKAO S.A.

nr rachunku 78 1240 1154 1111 0010 3576 5979

(w treści podając imię, nazwisko i klasę ucznia)

Do wpłat na obiady, które wpłyną po ww. terminie będą naliczane odsetki.

 

Facebook