(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Obiady szkolne – marzec 2022 r.

Informujemy, że opłata za obiady na miesiąc MARZEC 2022 r. wynosi 92,00 zł.

Wpłaty należy dokonać do dnia 28 LUTEGO 2022 r.:

–  na rachunek w banku PEKAO S.A.

nr rachunku 78 1240 1154 1111 0010 3576 5979

(w treści podając imię, nazwisko i klasę ucznia)

Do wpłat na obiad, które wpłyną po w/w terminie

będą naliczane odsetki.

Facebook