(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych XIV LO rok szkolny 2018/2019

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK

.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

.

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

.

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM

.

WYKAZ PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

.