(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Dyrekcja

Od lewej:

  •  Wicedyrektor: mgr Alicja Mironiuk
  •  Dyrektor: mgr Leszek Kochanowski
  •  Wicedyrektor: mgr Dorota Lewończuk