(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Pliki do pobrania

STATUT SZKOŁY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

INFORMACJA O UDZIALE UCZNIA W REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Szablony plików sprawozdań wychowawcy klasy

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników klasyfikacji rocznej oraz klasyfikacji końcowej uczniów klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Rok szkolny 2017/2018

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 14 Rok szkolny 2017/2018