(85) 661 32 29
  (85) 661 32 27

Pliki do pobrania

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

INFORMACJA O UDZIALE UCZNIA W REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Szablony plików sprawozdań wychowawcy klasy

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas drugich Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników klasyfikacji końcowej uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie wychowawcy klasy z wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas pierwszych i drugich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018

Szablony na zakończenie roku szkolnego

List gratulacyjny

Wkładka do nagrody książkowej